S SKRBJO

Trajnost

Dobro vino ne nastane kar tako in kar nekje. Njegove posebne prvine skrbno definirajo številni elementi in vplivi. Vetrič s Pohorja, naklonska lega Ritoznoja in nadmorska višina z raznoliko sestavo tal našim vinom dajejo mineralen okus s polno in kompleksno noto. Začutite posebnost našega okolja!
Harmonija

Vizija povezanosti

Živimo z naravo, ki ustvarja bogastvo naših vinskih okusov. Trajnostno, ekološko vinogradništvo je pomemben del naše filozofije. Zavedamo se, da najvišjo kakovost lahko zagotavljamo le tako, da v naravo ne posegamo s škodljivimi prijemi, temveč jo negujemo in ji dopuščamo, da nam pokaže svojo najboljšo plat. Brez pesticidov in herbicidov vinsko trto vzgajamo že od leta 2011 in ročna trgatev je za nas vrhunec kakovosti vsakega letnika.

Harmonija - Vizija povezanosti
Ekologija - Bogastvo narave
Ekologija

Bogastvo narave

"Biti ekološki" za nas ni le fraza, ampak način življenja, pri katerem naravo spoštujemo in ji skrbno vračamo za vse dobro, ki ga naredi za nas. S pravilno obdelavo v tla vračamo potrebno organsko maso in oživljamo talno mikrobiološko pestrost. Zdravo življenje vinogradov zagotavljamo tudi z zeliščnimi posevki in deteljno travno mešanico, ki skrbi za življenjski prostor žuželk in drugih živali.

Terroir

Evolucija okusa

V vinogradih vinske kleti Frešer okuse vin prepuščamo sestavi tal, na katerih gojimo trto. Lega Ritoznoja – na obronkih Pohorja – se razprostira od 320 do 500 m nadmorske višine. Da bi iz vsakega vinograda dobili kar največ okusa in njegove posebne note, smo v vsakega zasadili sorto z največ potenciala. Zato nižje, ilovnate lege našemu vinu zagotavljajo sadnost in svežino, višje lege (lapor in peščenjak) pa vino bogatijo z bolj mineralnimi okusi.

Terroire - Evolucija okusa
Strast - Ročno delo
Strast

Ročno delo

Ročno delo je vrhunec naše strasti do vina, ki zahteva nenehno predanost in ljubezen. V vinogradu naša ekipa letno skupaj preživi več kot 5000 ur. Največja nagrada za ves napor, ki ga vložimo, je nepopisen občutek, ko v rokah držimo zrele grozdne jagode, ki vsakič znova naše vino obogatijo s kompleksnostjo in globino.

Sodelovanje

Izziv prihodnosti

Pri pridelavi grozdja se vinogradniki vsako leto srečujemo z vedno večjimi izzivi, kako ublažiti posledice podnebnih sprememb in ohranjati biodiverziteto. Da bi se v prihodnje uspešno izogibali morebitnim težavam, smo skupaj s Kmetijsko gozdarskim zavodom preskušali vpliv različnih načinov obdelave in oskrbe tal, vpliv gnojenja z organskimi gnojili ter ugotavljali optimalni čas postavitve protitočnih mrež in njihov vpliv na kakovost dozorevanja grozdja in pojav bolezni.

Sodelovanje - Izziv prihodnosti
Ritoznoj - Vinska zapuščina
Ritoznoj

Vinska zapuščina

Z ljubeznijo in znanjem plodove naših vinogradov vsako leto znova skrbno shranimo v steklenice, da bi vam omogočili uživanje v vinski zapuščini, ki jo na kmetiji Frešer razvijamo že od leta 1832.

E NOVICE

Ste stari
18 let ali več?

Minister za zdravje opozarja: uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.